Archive for septembrie 2019

Convergențe – Florin Tomoioagă: O poveste mereu actuală despre ciocnirea ideilor și a civilizațiilor

30 septembrie 2019

„Traducerea cărții Christianity and Classical Culture: The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with Hellenism la Editura Doxologia, în cadrul colecției Historia Christiana, coordonate de Dragoș Mîrșanu, este un eveniment cultural de excepție. Concepută asemenea unei catedrale gotice, cu o arhitectură a capitolelor extrem de elaborată și prin conținutul bogat, cartea se lasă greu rezumată. Aceasta poate fi considerată un auxiliar al manualului de dogmatică, pe care îl secondează prin proiecția capitolelor sale. Abordarea este specifică istoriei dogmelor. Limpezimea doctrinară și claritatea limbajului științific sunt ireproșabile.”

O poveste mereu actuală despre ciocnirea ideilor și a civilizațiilor

Publicitate

Constantin Cucoș: Constantin Cucoș: „Averea bunei educații“ sau despre un alt mod de prefigurare a etosului pedagogic

5 septembrie 2019

„Filosofia educațională a lui Baconschi aduce în discuție un referențial al construirii umanului ce se raportează la trei coordonate: animalitate, divinitate, instrumental/tehnologie, nu printr-o interiorizare sau unificare lineară cu acestea, ci printr-o separație, distanțare, coabitare. Ea presupune o scrutare atît a imanentului, cît și a transcendentului, fără însă a le în-propria. Cele trei regiuni devin „centre de interes“, nicidecum „obiective de atins“ (nu trebuie să alunecăm în animalitate, nu ne vom crede „mici“ dumnezei, nu e bine să devenim sclavi ai tehnologiei).”

http://dilemaveche.ro/sectiune/societate/articol/averea-bunei-educatii-sau-despre-un-alt-mod-de-prefigurare-a-etosului-pedagogic

Forbes, Nr. 209 – Cele mai vândute cărți ale anului 2018

3 septembrie 2019

http://www.forbes.ro/revista/nr-209-cele-mai-vandute-carti-ale-anului-2018