Archive for 20 ianuarie 2017

Mircea Martin: Pentru o reconstrucţie identitară

20 ianuarie 2017

„Identitatea afirmată, declarată, definită presupune întotdeauna o selecție. Con­strucția și descrierea ei nu sînt neutre, sînt „inflexate cultural“ și determinate de relațiile de putere dinlăuntrul comunităților. Iden­titatea, în genere, și identitatea românească trebuie gîndite într-un mod actual, nu ca date fixe, imuabile, ci în schimbare, într-o formare și reformare continuă: ca un proces, nu ca o stare pe loc.

Nu se poate ignora, în această discuție, problema tradiției și nici aceea a moștenirii culturale. Nu numai trecutul trebuie însă consultat aici, ci și, mai ales, prezentul înțeles ca actualitate: e vorba despre trăsături specifice, ce pot fi actualizate, performate, nu numai despre virtualități presupuse ori deductibile dintr-o experiență consumată cîndva. Acest mod nou de reprezentare a identității implică, prin urmare, o alegere, o negociere cu contextele ce se configurează și se reconfigurează în timp. Accentul în definirea acestei identități cade pe practica social-culturală, nu pe esențe atemporale („spațiul mioritic“, „neantul valah“ etc.).”

http://www.observatorcultural.ro/articol/pentru-o-reconstructie-identitara

Vlad Alexandrescu: Contracultura e unul dintre cele mai admirabile și mai dătătoare de speranță fenomene recente

20 ianuarie 2017

http://revista22.ro/70259714/manifest-pentru-contracultur-un-rspuns-deschis-lui-nicolae-manolescu.html