Archive for 1 ianuarie 2014

La mulți ani, Mircea Mihăieș

1 ianuarie 2014

Vladimir Tismăneanu: „Anglist de anvergură, Mircea este în egală măsură un specialist în modernitatea franceză şi în aceea românească. Îi venerează pe Proust şi pe Caragiale. Dacă n-ar fi fost decât scrierile sale magistrale despre Faulkner şi Joyce şi tot ar fi avut un loc de seama în istoria literelor româneşti. Eseurile despre jurnalul intim şi despre sinucidere îl aşează în posteritatea unor Lionel Trilling, Virginia Woolf, Susan Sontag , Vladimir Streinu şi N. Steinhardt. Erudit, cosmopolit, subtil, capabil de asocieri care te lasă înmărmurit, sofisticat fără ostentaţie, intelectualul umanist Mircea Mihăieş face parte din familia spirituală a unui George Steiner.”